Oprócz działań czysto artystycznych celem Fundacji Les Artes jest również szeroki wachlarz
realizacji związanych z: 

 

 • działalnością pożytku publicznego w zakresie terapii zajęciowych poprzez sztukę osób chorych, dzieci, młodzieży i dorosłych,
   
 • promocja rozwoju kulturalnego,
   
 • promocja zjawisk w różnych dziedzinach twórczych / zwłaszcza sztuk wizualnych,
   
 • rozbudzanie i rozwijanie różnych form aktywności twórczej,
   
 • promocja studentów i absolwentów WYDZIAŁU SZTUK PIĘKNYCH UMK,
   
 • pogłębianie rynku sztuki poprzez poszukiwanie nowych trendów i zjawisk w sztuce współczesnej oraz wynajdywanie godnych uwagi nazwisk twórców nieznanych dotąd szerszej publiczności,
   
 • organizacja wystaw w ramach galerii Les Artes poprzez wykorzystanie szeroko rozumianej przestrzeni miejskiej,
   
 • przedstawienie pracy twórców i ich warsztatu poprzez realizację filmów dokumentalnych,
   
 • pozyskiwanie środków poprzez dotacje, sponsoring, aukcje na rzecz aktywności twórczej dzieci i osób niepełnosprawnych,
   
 • mając na względzie niską świadomość społeczną zagadnień i problematyki związanej ze sztuką współczesną poprzez nasze działania, propagowanie rozwoju intelektualnego i kulturalnego społeczeństwa pragniemy przyczynić się do zmiany tej sytuacji 

Proponowane korzyści dla sponsora:
• związanie wizerunku Sponsora z fundacją
• obecność logotypu i nazwy firmy w reklamie poszczególnych imprez
• bezpośredni i pośredni udział Sponsora w wybranych przedsięwzięciach kulturalnych
• ekspozycja znaków firmowych we wnętrzach obiektu

Możliwość komentowania jest wyłączona.